Hur vi än mäter finns det ingen ökande brottslighet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Enligt Sverigedemokraterna (SD) ska Brottsförebyggande rådet ha ändrat i rapporter på grund av politiska påtryckningar och enligt politikers och tjänstemäns undersökningar. Jag känner till en sådan rapport eller utredning och det är utredningen om borttagen ungdomsrabatt. Den är inte gjord av Brå utan det är en är ett betänkande från Ungdomsreduktionsutredningen, en statlig utredning. Den kommer fram till att straffrabatter för ungdomar är bra men att de ändå sak avskaffas. I övrigt känner jag inte till några fel med Brå:s…

Läs hela blogginlägget här: Hur vi än mäter finns det ingen ökande brottslighet