Hur tänker man i kommunen?

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Hur tänker man i Uppsala kommun? Jag menar inom delar av trafikpolitiken.Hastighetsbegränsningar gäller överallt. Dock vet man att ingen övervakar och man därmed indirekt medger höga hastigheter. Vad gör man åt detta? Ingenting.Gång- och cykelvägarna är ett annat exempel på obegriplig planering. Gemensam bana för gång-och cykeltrafikanter på bana , som är 2, 9 m bred. Framme vid en väg vars övergån är uppdelad för de två olika trafikantslagen. Den övergår i gång- respektive cykelbana, eftersom den är 3,1 m…

Läs hela blogginlägget här: Hur tänker man i kommunen?