Hur står det egentligen till med misshandelsbrotten mot kvinnor?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

När det gäller anmälda misshandelsbrott mot kvinnor finns det ökning av antalet anmälda brott under de senaste 10 åren. Dödligt våld mot kvinnor har samtidigt minskat under samma period. De anmälda misshandelsbrotten minskade med 2 procent (?1 340 brott) under 2020 jämfört med 2019 till 83 200. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsbrott legat mellan 80 400 och 89 500 brott, och den lägsta nivån uppmättes 2013. År 2020 hade antalet anmälda misshandelsbrott minskat med 7 procent (?6…

Läs hela blogginlägget här: Hur står det egentligen till med misshandelsbrotten mot kvinnor?