Hur personliga är vi och vilken personlighet har viBlogginlägget är skrivet av Nils Mohlin .

 I lagom Sverige stöter personlighet då och då på ont blod och att vara personlig är inte alltid populärt.Ett intressant ämne som väckte mitt intresse när en kär god vän tog upp frågan på Facebook. Reaktionerna var blandade, både för och emot.Personlighet är i beteendevetenskapen synonymt med vår identitet. Vi tänker på våra egenskaper och personlighetsdrag. Men personlighet handlar ofta om vad du gör, ditt genetiska arv, dina livserfarenheter. Personliga projekt spelar en avgörande roll för att skapa oss som…

Läs hela blogginlägget här: Hur personliga är vi och vilken personlighet har vi