Hur definieras vithet?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En märklig kulturdebatt tycks utspela sig på Konstfack i Stockholm. Den har också spritt sig till media. Centralt i debatten är begrepp som vithet och strukturell rasism. Det senare innebär att rasism är inbyggd i samhällets strukturer men normalt betyder det inte att alla vita är rasister oavsett hur de agerar och oavsett vad de gör. Alla människor, även de som inte är vita, kan vara rasistiska och är det säkerligen ibland. Men i den i viss mån märkliga debatten…

Läs hela blogginlägget här: Hur definieras vithet?