Hovrättsdomar mot fyra personer för grova miljöbrott

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Fyra personer åtalades för grova miljöbrott som bestått i att de hanterat och undanskaffat farligt avfall i form av batterikross. Det handlar om brott som begåtts med koppling till det finskägda bolaget uRecycle. Göta hovrätt har i likhet med tingsrätten funnit det bevisat att närmare 1 900 ton Black Mass har transporterats från Karlskoga till olika fastigheter i Eskilstuna, Örebro och Kumla kommuner där avfallet förvarats utomhus utan väderskydd och även grävts ner i stora mängder. Av utredningen har framkommit…

Läs hela blogginlägget här: Hovrättsdomar mot fyra personer för grova miljöbrott