Hovrättsdomar i det så kallade 24-Money-målet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Svea hovrätt har i det så kallade 24-Moneymålet dömt tre åtalade personer till fängelse i ett år, tre år respektive tre år och sex månader. De dömda åläggs också näringsförbud under tre år respektive fem år. Jämfört med tingsrättens dom har hovrätten dömt för ytterligare fall av grovt bokföringsbrott samt även för grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer. Målet i hovrätten har handlat om påstådda grova bokföringsbrott, grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer i…

Läs hela blogginlägget här: Hovrättsdomar i det så kallade 24-Money-målet