Honungsbin har det inte svårt och är inte hotade

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

I många tidningsartiklar om bin blir det fel. Problemet för bin beskrivs som om det var ett problem för honungsbin (tambin). Men honungsbin har inga problem. De är inte utrotningshotade och har inte drabbats nämnvärt av den bristen på blomväxter (vilket hänger ihop med bristen på mark som betas). Problemen gäller bara vildbin inklusive humlor (men inte alla humlor, exempelvis inte mörk jordhumla som också används av människans i växthusodlingar och grönsaksodlingar). När det gäller verkligheten bortom journalisters begränsade kunskaper…

Läs hela blogginlägget här: Honungsbin har det inte svårt och är inte hotade