Hög ålder, manligt kön, astma, högt blodtryck och Downs syndrom förknippat med svår covid-19

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Hög ålder är den överlägset starkaste riskfaktorn för svår covid-19 enligt en nationell studie som gjorts vid Umeå universitet. Andra starka riskfaktorer är manligt kön och underliggande sjukdom. Personer med Downs syndrom löper särskilt stor risk, och personer med hemtjänst har en ökad risk som inte bara kan förklaras av ålder. Även astma och högt blodtryck är riskfaktorer. – Resultaten visar bland annat att personer med Downs syndrom hade fyra gånger högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 än…

Läs hela blogginlägget här: Hög ålder, manligt kön, astma, högt blodtryck och Downs syndrom förknippat med svår covid-19