Hjälp vid arbete med texter

Blogginlägget är skrivet av Piaw.

Syftet med textresponsen är att hjälpa författaren att få syn på vad den egna texten berättar, hur orden verkar. Vad berättar (informerar) texten om. Beskriv konkret vilka ord och skiljetecken som uttrycker något om: – vad personerna tänker på under händelsen ? – vad de gör (handlar fysiskt) i händelsen ? – vad det uppstår för  skillnad (konflikt) mellan dem under händelsens gång? – hur händelsen slutar? – hur den börjar? – vilken omständighet i situationen är det som starkast…

Läs hela blogginlägget här: Hjälp vid arbete med texter