Hjälp i skrivande

Blogginlägget är skrivet av Piaw.

Hittade lite matnyttiga anteckningar för oss som skriver. Syftet med textresponsen är att hjälpa författaren att få syn på vad den egna texten berättar, hur orden verkar. Vad berättar (informerar) texten om. Beskriv konkret vilka ord och skiljetecken som uttrycker något om: – vad personerna tänker på under händelsen ? – vad de gör (handlar fysiskt) i händelsen ? – vad det uppstår för  skillnad (konflikt) mellan dem under händelsens gång? – hur händelsen slutar? – hur den börjar? –…

Läs hela blogginlägget här: Hjälp i skrivande