Hittat rätt eller gått vilse?

Blogginlägget är skrivet av Bokhyllan.

 ”Flera av Vänsterpartiets krav går till mötes om sjukförsäkringen, men mer krävs för att sjukförsäkringen ska stärkas. Om inte myndigheter och vårdkedjan styrs tydligt blir lagändringarna otillräckliga. Därför har V krävt ändring i styrningen via regleringsbrevet, att de som utförsäkrats felaktigt får sin SGI tillbaka och ges ekonomisk ersättning. Att detta ses över är minst lika viktigt för att det ska fungera i framtiden och att den vanskötsel som drabbat många enskilda genom åren aldrig får ske igen!” – Ida Gabrielsson (Riksdagsledamot…

Läs hela blogginlägget här: Hittat rätt eller gått vilse?