Har vi kvar förmågan till kollektiv handling?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Trettonhundratalshistorikern Abd-ur-Rahman Ibn Khald?n har kallats världens första sociolog. Det blev han när han tvingades beskriva en särskild samhällsmekanism för att förklara alla uppgång och fall i sitt Maghreb. Mekanismen kallade han asabiya, ett begrepp som hans översättare till europeiska språk har grubblat sig fördärvade på och för det mesta lämnar oöversatt. Hans sentida uttolkare Peter Turchin översätter det helt enkelt med ”förmåga till kollektiv handling” och finner att det fungerar lika bra för att beskriva staters uppkomst i Europa under medeltiden. Alla stater,…

Läs hela blogginlägget här: Har vi kvar förmågan till kollektiv handling?