Har svenska som skolämne upphört?

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Har skolämnet svenska upphört? Känslan av att så är fallet blir allt starkare. Förutom den nya ljuden för ä och ö och mä och liksom i varje mening tycks de rena grammatiska felen öka i omfattning.Varifrån kommer sammanblandningen av orden var och vart? Tycks som om alla tror att vart uttrycker läge. Mellan klockan 13-15. Att man missar det korrekta när det finns åtminstone två chanser att uttrycka korrekt. Mellan 13 och 15, alternativt 13-15 eller 13 till 15. Samma…

Läs hela blogginlägget här: Har svenska som skolämne upphört?