Här kommer mer hjälp vid skrivandet

Blogginlägget är skrivet av Piaw.

Sagan (fabeln, storyn) Vems är berättelsen? Vem handlar det om? Vem identifierar vi oss med? Vem är huvudperson? Har huvudpersonen någon hjälpare/mentor?   Vem berättar? Vems perspektiv på det som händer? Någon som finns i berättelsen eller någon utanför berättelsen?   Vilken livsdröm har huvudpersonen? Vilka grundläggande omständigheter har fött livsdrömmen? Vilken allmänmänsklig erfarenhet gestaltar berättelsen? Är drömmen en livslögn/själbedrägeri/ett hopp?   Vad vill huvudpersonen i berättelsens nu? Vilket projekt har huvudpersonen? Vad saknar karaktären, en brist, en oförmåga? I…

Läs hela blogginlägget här: Här kommer mer hjälp vid skrivandet