Handbok för politiker

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Politiker! Varför styr ni inte? Ni håller ju i rattenBoken ger vägledning för politiskt förtroendevalda i strävan attrenodla och tydliggöra politikerrollen. Boken är ett hjälpmedelför den enskilde politikern och ett studiematerial i politikerutbildningHarald Nordlund har femtio års erfarenhet av politiskt arbete, därav fjorton på heltid som kommunalråd och riksdagsledamot. Som fritidspolitiker har han innehaft ett stort antal nämnduppdrag.I partiorganisation har han haft ledande uppdrag i såväl ungdomsorganisation som i partiorganisation. Harald Nordlund är född i den norrbottniska byn Pålänge. Sedan mitten…

Läs hela blogginlägget här: Handbok för politiker