GSN, förklara!

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Jag kommer gående längs en gång- och cykelväg. Vägen är gemensam för gång- och cykeltrafik. Går alltså på vägens vänstra sida så att jag möter fordonstrafiken. Men… så upphör den gemensamma och övergår i en väg med uppdelning mellan gående och cyklister. Gångbanan nu på höger sida. skall alltså gå över till den sidan. Går ytterligare ca 500 meter. Uppdelningen upphör varförjag ska på nytt byta sida. Det här måste någon förklara logiken i. Gatu- och samhällsmiljönämnden! En förklaring, tack

Läs hela blogginlägget här: GSN, förklara!