Göran Palm – Ett år på LM

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

”Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt”. Så skrev Marx i Den tyska ideologin. Och i Kapitalet analyserade han sedan den grundläggande klassdynamiken i det kapitalistiska samhället, nämligen kapitalisternas exploatering av det merarbete (i form av mervärde) som utförs av arbetarklassen. Om Marx hade rätt – vilket jag tror att han hade – dominerar kapitalisterna alltså inte bara ekonomin,…

Läs hela blogginlägget här: Göran Palm – Ett år på LM