Göran Palm – Bokslut från LM

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Göran Palms Bokslut från LM (1974) är en fortsättning, eller uppföljning, av rapportboken Ett år på LM. Liksom i den tidigare boken kritiserar Palm här det moderna industriarbetet ur ett marxistiskt perspektiv – närmare bestämt kritiserar han den alienation som orsakas av vad Marx kallade arbetarklassens ”reella underordning” under kapitalet, d.v.s. den underordning som har sin grund i att kapitalisterna bestämmer över produktionsprocessen – samtidigt som han tematiserar sin ambition att som författare gå i kamp med den dominerande ideologi…

Läs hela blogginlägget här: Göran Palm – Bokslut från LM