Gör bilen oss till regel- och lagöverträdare?

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Händer något med oss när vi sätter oss i bilen. Vi blir mer benägna att strunta i bestämmelser. Exemplen är många. I bostadsområdet står bilar uppställda på ytor, på vilka förbud att parkera gäller. Konsekvenserna finns inte. Jo, i teorin, men inte i praktiken. Vem bryr sig, ingenting händer ju. Vissa av kommunens p-platser (2 tim. gratis) utnyttjas av boende som gratis dygnet runtparkering. Jo, här åsyftat område är välförsett med pakeringsplatser för de boende, men kommunens ger för vissa bättre närhet…

Läs hela blogginlägget här: Gör bilen oss till regel- och lagöverträdare?