GMO-grödor och extensiv boskapsskötsel ger mindre övergödning

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Jordbruket står för i stort sett hela utsläppet av ammoniak (medför ökad kvävebelastning på naturen, dvs övergödning) i EU. Ammoniak bidrar till försurning och övergödning och bildar även hälsoskadliga partiklar. Utsläppen av ammoniak kommer idag framförallt från hantering och spridning av stallgödsel samt vid hantering av mineralgödsel inom jordbruket. Det sker en minskning av kväveläckaget i Europa, den har varit tydlig i länder som Danmark men i princip osynlig i Benelux-länderna och Polen för att nämna några länder mer stora…

Läs hela blogginlägget här: GMO-grödor och extensiv boskapsskötsel ger mindre övergödning