Gigantiskt överskridande, men inga beslut

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 ”Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli som redovisades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.” Så står det i senaste Uppsnabbat.Underskott på minus…Är det samma som överskott. Dock menar man inte det.  Men inte ett enda beslut trots  gigantiskt överskridande av budget. Jag fortsätter att hävda att styrningen är inte politisk, det vill säga, det finns ingen styrning. Illa

Läs hela blogginlägget här: Gigantiskt överskridande, men inga beslut