GÄSTPOESI | ”Montmartre” av EliazonBlogginlägget är skrivet av Amandas minnen.

vaknaren morgontrött på allförnumstighetoch yttringarav elände i världenlängtar tillbakatill en ungdomstidatt åter kunna gåvid Själlands stränderhöra hur havsfrunslår in vågornamot strandenbesöka ettantikvariat iHelsingör ellerKöpenhamnmed analytisklitteraturpsykoanalys ochexistentialismmöta Jean-Paul Sartre’sbarnsliga anleteoch viltskelande blicknjuta Simonede Beauvoir’sandra könJacques Lacansborromeiskaringar drömmer omden vackra västkustenpå Jyllandvågorna från Atlantenvilka slår inskapar farligaströmmarblåst i håret ochsanddynernasböljande kaskadervärmen från solenmänniskornasom kör nertill strandeni sina bilarparkerarslår upppicknickkorgaroch filtar ien svunnen tid en dagi septembermot ParisMontmartreSacré CoeurVersailles slottny givnya älskarinnormer erotiksporadiskt sexförsvinner bortköper ett husmed flugorpå vindeni Frankrikevill komma ivägifrån vinternskriva…

Läs hela blogginlägget här: GÄSTPOESI | ”Montmartre” av Eliazon