Gängbrottsutredningen innebär ett steg i fel riktning

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Gängbrottsutredningen har nu presenterat sina förslag. Enligt beställningen från regeringen var uppdraget att lämna förslag om hårdare straff. Inte att bry sig om huruvida förslagen har effekt på brottsligheten eller inte. Följaktligen är det ingen äkta utredning som presenterats utan ett önsketänkande från politikerna som levererats. Följden är att förslagen förmodligen har ingen eller marginell effekt på de kriminella gängens verksamhet. Gängbrottslighet kan inte straffas bort. Det är USA och Italien tydliga exempel på. De har försökt straffa bort gängbrottslighet…

Läs hela blogginlägget här: Gängbrottsutredningen innebär ett steg i fel riktning