Fullmäktige godkände gigantiska överskridandenBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Fullmäktige godkände ekonomisk rapport. Kanske lite förvånande. Nämnder med stora , ja gigantiska, överskridanden börväl få påpekande om att man måste redovisa hur man avser nå budgetbalansUppsnabbat- Region Uppsalas politiska beslut i kortformRegionfullmäktige 25 november 2020I detta nummer:•Region Uppsala följer SKR:s rekommendation kring covidvaccin•Region Uppsalas delårsrapport godkändes•Drygt 117 miljoner kronor till byggprojekt•Reviderad regionplan- och budget 2021 – 2023 godkänd•Ny inbetalning från regionen till Kommuninvest förening•Interpellation om barn- och ungdomspsykiatrin besvarad•Interpellation om försäkringspatienter besvarad•Interpellation om försäkringspatienter besvaradRegion Uppsala följer SKR:s rekommendation…

Läs hela blogginlägget här: Fullmäktige godkände gigantiska överskridanden