Försummade områden blir lätt förslummade områden

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Försummade områden är stadsdelar som drabbats av nedskärningar och privatiseringar. Skolor och vårdcentraler har försvunnit. De skolor som finns kvar blir ofta dåliga skolor. Vården blir sämre för de som bor i dessa områden. Fritidsverksamheter och lokala socialkontor har lagts ner. Butiker stängts. Osv. Arbetslösheten är hög, trångboddheten omfattande och bostadsbristen akut. Invånarna upplever att de övergivits av samhället. Människor har fått vända sig till familjen och släkten med sina problem och för lösningar på dessa. Dessa förhållanden har inneburit…

Läs hela blogginlägget här: Försummade områden blir lätt förslummade områden