Förändrade brottsmönster till följd av coronaviruset

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Stängda gränser och fler som arbetar hemifrån leder till förändrade brottsmönster hos kriminella vilket i sin tur kan leda till att många typer av brott minskar medan det finns en risk för ökning av vissa brott. I Coronavirusets kölvatten har flera anpassningar gjorts i det svenska samhället och internationellt. Flera länder har stängt sina gränser, äldre personer samt sjuka ombeds avskärma sig från sociala kontakter. Många arbetar också hemifrån, samt undviker att resa och mötas Det har redan konstaterats att…

Läs hela blogginlägget här: Förändrade brottsmönster till följd av coronaviruset