Föräldrarnas ansvar

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Rasismen i Sverige. Organisationen Friends har gjort en enkätundersökning bland låg-, mellan- och högstadieelever i Sverige. Mer än 20.000 elever totalt har fått svara på en enkät om tryggheten i skolan, om mobbning och kränkningar. Älska din nästa – hata inte Bland barn i mellan- och högstadiet är etnicitet den vanligaste anledningen till trakasserier. Rasismen är alltså vitt utbredd redan i 10-15 års åldern. Men det är inte 10-15-åringar som hittar på att bli rasister. Barn i den här åldern…

Läs hela blogginlägget här: Föräldrarnas ansvar