För och emot friskola

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Vad man gör friskolefrågorna komplicerade. Friskolorna är i första hand en fråga för Skolverket. Här det första felet. Kommunerna har, eller borde ha, det totala ansvaret för skolorna. Nuvarande system med två parallella system komplicerar.Det mest vettiga vore att ge kommunerna hela ansvaret. Vill en kommun lägga ut viss skolverksamhet på extern utförare må den göra det och ta hela ansvaret. Skolverkets roll måste vara att tillse att all skolverksamhet lever upp till de krav staten uttryckt i lagar och…

Läs hela blogginlägget här: För och emot friskola