För många språkfel i tidning på studentort

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Ur dagens tidning, ledaren: ”…vilket nästan är fyra gånger högre…” Korrekt: …vilket är nästan fyra gånger högre.”…svenska regeringen ens att utreda…” Korrekt: svenska regeringen att ens utreda…”Alltmer uppenbart har även kopplingen mellan..” Korrekt: Allt mer uppenbar har även kopplingen mellan…”…att slå ut konkurrenter genom vapen och våld” Korrekt:…med vapen och våld.”Även om det är regeringen som företrädesvis är skyldiga…” Korrekt:…regeringen somföreträdesvis är skyldig…”…en fråga man har gjort särskilt mycket väsen av sig…” Korrekt: ta bort sigI nyhetsartikel: ”Fler unga röstar…

Läs hela blogginlägget här: För många språkfel i tidning på studentort