Flera ordföljdsfel i samma artikel

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Institutet för språk och folkminnen råder över vad som ska accepteras som ord i svenska språket.Min känsla av attdet är i hög grad bristen på  kunskap hos många, som påverkar. De flesta förefaller, till exempel, inte ha en aning om skillnaden mellan var och vart vilket sannolikt leder till att ordet vart snart får ange läge. Samma har hänt med ordföljdsfelen. Jag går slumpmässigt in på en artikel i dagens tidning; en rapport om hälsa.”Rapporten, som både bygger på data…

Läs hela blogginlägget här: Flera ordföljdsfel i samma artikel