Flera brott av samma slag, dagligen

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 ”…trots att den verkliga hastigheten bara sjunkit marginellt.” Ur artikel dagens UNTHar hastigheten bara sjunkit? Eller menas sjunkit bara marginellt? Språkpolisen känner sig maktlös. Man anser sig inte ha resurser för att bevaka det här allt ökande ofoget.”Vi blev snart utkonkurrerande av de stora koloniala imperierna.” Språkpolisen meddelar att detta relativt nya brott ökar i omfattning.

Läs hela blogginlägget här: Flera brott av samma slag, dagligen