Finansinspektionen granskar SEB med anledning av penningtvätt

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Som en del i sin pågående tillsyn meddelade den svenska finansinspektionen i onsdags att myndigheten inleder en sanktionsprövning gällande SEB:s kontroll och styrning av de baltiska dotterbankerna. Utfallet av prövningen ska meddelas i april 2020. Tidigare i höstas inleddes en motsvarande undersökning av Swedbank och resultat från den prövningen ska meddelas i mars. Prövningarna kan resultera i miljardböter eller varningar. Granskningarna som sker i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen, enligt Finansinspektionen.syftar till att kontrollera om bankernas interna kontroll och styrning följer lagstiftningen. Orsaken…

Läs hela blogginlägget här: Finansinspektionen granskar SEB med anledning av penningtvätt