Fegt av partiledarna

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Vad kan det bero på att ingen politiker vill kommentera mina synpunkter på talet om att förstatliga driften av landets skolor. Styrningen vad avser, till exempel, att åstadkomma jämlik skola åvilar ju staten. Vad jag så många gånger skrivit om och påpekat är det svårfattbara i att staten, som uppenbarligen misslyckas i sin styrande uppgift, bör få även ansvar för daglig drift.Jag har otaliga gånger frågat partiledarna om logiken, eller snarare bristen på logik, i tanken med förstligande av dagliga…

Läs hela blogginlägget här: Fegt av partiledarna