Färre parkeringar ger fler bostäder

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det går att bygga upp emot 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder som framställts genom ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. Det finns uppskattningsvis omkring 25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, på en hårdgjord yta om cirka 500 kvadratkilometer, vilket motsvarar hela Göteborg. Rapporten visar att dagens parkeringspolitik hämmar bostadsbyggandet och har en negativ miljöpåverkan. Rapporten går igenom de samhällsekonomiska kostnader och konsekvenser…

Läs hela blogginlägget här: Färre parkeringar ger fler bostäder