Fällande dom i Allramålet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Svea hovrätt har meddelat dom i mål om ekonomisk brottslighet med koppling till Svensk fondservice AB (SFS), numera Allra Pension AB. De fyra åtalade männen som frikändes i tingsrätten har nu dömts till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud. Under 2012 köptes värdepapper (warranter) för motsvarande ca 430 miljoner kr i premiepensionsfonder som förvaltades av SFS. Av beloppet gick ca 170 miljoner kr till Oak Capital Group AB (Oak). Via Oaks ägarbolag…

Läs hela blogginlägget här: Fällande dom i Allramålet