Ett förord

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Detta förord är från min sammanställning i bokform av artiklar skrivna av mig själv under några år.Boken är nu nio år gamml FÖRORD Den här boken har tillkommit för att få utlopp för en frustration och irritation över politikens tillkortakommanden, men också för att den förhoppningsvis ska leda till en reaktion bland dagens politiker. En reaktion som ger upphov till en livgivande debatt om politikerrollen i framtiden och om vad som ska vara politikens uppgifter. En förhoppning är att boken…

Läs hela blogginlägget här: Ett förord