Ett bortt som tycks öka

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 ”Och så har vi en 90-åring här på gatan som nu varken har telefon, bredband eller TV,…”Språkpolisen fortsätter att slå till. Från Språkpolishåll sägs attdet är en gåta att brottet fortsätter att begås i så stor omfattning, enär det det ju hörs att det är fel.Borde stått: …som nu har varken telefon, bredband eller TV…Nästa fall av samma sorts brott: ”…att man bara hittat låga halter av mikroorganismer…” Det är ju inte fråga om attman bara hittat utanatt man hittat…

Läs hela blogginlägget här: Ett bortt som tycks öka