Enkelrum, inte enkelt

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Det finns ett samband mellan risk för vårdrelaterad infektion och antalet patienter på samma sal tycks professionen inom vården vara enig om. I vilken grad är däremot oklart.Vårdrelaterade infektioner orsakar onödigt lidande för patienterna och onödiga kostnader för landstingen. Frågan om enkelrum i vården är därför en viktig del i strävandena att förbättra patientsäkerheten.I ett landsting med ett starkt intresse för att förbättra nöjer man sig inte med att, utan diskussion, anmäla och lägga till handlingarna Patientnämndens verksamhetsberättelse. I ett…

Läs hela blogginlägget här: Enkelrum, inte enkelt