En socialistisk trafikpolitik

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Grundförutsättningen för en socialistisk trafikpolitik är att alla ska lika möjligheter att transportera sig till och från arbetet. Dessutom måste transporterna vara klimatneutrala och miljövänliga. Det betyder att det ska vara möjligt att gå eller cykla till och från arbetet i så stor utsträckning som möjligt och där det inte går ska det finnas en fungerande och ändamålsenlig kollektivtrafik. Det bästa sättet att få en stad där det är möjligt att gå eller cykla till arbetet är skapa en stad…

Läs hela blogginlägget här: En socialistisk trafikpolitik