En socialistisk stadsplanering

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En socialistisk stadsplanering måst utgå från några grundläggande principer. Dessa är att stadsmiljön är till för alla och ska vara lika tillgänglig för alla. Den måste utgå från demokrati, dvs alla som kan och ska utnyttja staden har rätt att ha åsikter och påverka utformningen, arkitekturen, trafikplaneringen, den tekniska utformningen och mycket mer. Den tekniska utformningen i detalj måste dock lämnas åt olika typer av experter men de estetiska värdena måste utformas på ett sätt som tillfredsställer majoriteten. Ingen hänger…

Läs hela blogginlägget här: En socialistisk stadsplanering