En socialistisk miljöpolitik

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Stora miljöproblemen i världen (vid sidan av klimatproblemen) är bland annat vattenbrist, förgiftat vatten och förgiftad miljö, övergödning som förstör hav och sjöar, skräp, giftanvändning som skadar djurliv och växter, modernt jordbruk med användning av stora mängder gifter, gödningsmedel och andra kemikalier, utsläpp från transporter som förgiftar luften (speciellt allvarligt är detta i stora städer) och havet, försaltning av jordbruksmarker (beror bl.a. på konstbevattning) och torka med förstörelse av sjöar och livsmiljöer. En socialistisk miljöpolitik måste syfta till att minska…

Läs hela blogginlägget här: En socialistisk miljöpolitik