En socialistisk klimatpolitik

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En socialistisk klimatpolitik måste som övergripande mål ha en målsättning som innebär att vi helt slutar använda fossila bränslen. I världsmåttstock så handlar det främst om fyra saker, sluta använda fossila bränslen för elproduktion och uppvärmning, sluta med fossildrivna bilar och minska bilismen, sluta flyga och minska användningen av fossila råvaror i stålindustri och cementindustri. I Sverige handlar det om att minska bilismen och sluta med fossildrivna bilar, minska eller avskaffa flyget och minska användningen av fossila råvaror i industrin.…

Läs hela blogginlägget här: En socialistisk klimatpolitik