En socialistisk bostadspolitik

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Syftet med en socialistisk bostadspolitik är enkel. Det ska finnas bostad för alla människor. För att det ska fungera i praktiken krävs att det finns fler bostäder än behovet av bostäder. Dvs det ska alltid finnas en viss liten andel tomma lägenheter. En buffert med lägenheter helt enkelt. Det innebär i sin tur att behovet av bostäder inte kan tillgodoses med hjälp av marknadsmekanismer, privata företag och kortsiktighet. Det fins också andra skäl till att det inte går. Men det…

Läs hela blogginlägget här: En socialistisk bostadspolitik