En mörk tid

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Detta är vad Jesus säger om hur det skall vara på jorden i den sista tiden. Den som tycker vi lyfter upp en mörk bild här i våra artiklar, kan reflektera över vilken bild som förmedlas genom de olika nyhetskanalerna. Det mesta som kommer fram där är just negativa nyheter av olika slag. Vi behöver vara realister och det är också en realistisk bild som ges i profan media. Skillnaden mellan den spegling av händelserna som sker i världen där…

Läs hela blogginlägget här: En mörk tid