En fråga om miljöinsats

Blogginlägget är skrivet av Sven Tycker.

» Men man kan undra. Ett sätt att göra en insats för klimatet och miljön är att i så stor utsträckning som möjligt välja produkter som produceras så nära som möjligt. Det sparar på transporter och därmed minskar olika former av utsläpp. Vad är då närproducerat? Hur ska man definiera vad som ska kallas närproducerat? Det finns ingen självklar definition. Det är många olika faktorer som påverkar. Region Skåne har ett uttalat mål om att 70 procent av all inköpt mat ska…

Läs hela blogginlägget här: En fråga om miljöinsats