Emotionellt lärande måste in på skolschemat

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Resonemanget om ordningsproblemen i skolan begränsas ofta till vissa symptom, i stället för att gå in på grundproblemet, själva sjukdomen.De försämrade skolresultaten torde hänga intimt samman med ordningsproblemen. Löses inte dessa kan kvalitetskraven inte uppfyllas.I debatten om skolans ordningsproblem beskrivs dessa som störningar av mobilanvändning under lektionstid.Mobbning, mobilanvändning, kepsar på, trots påpekande om att det inte är OK, störande prat och kastande av papperstussar är symptom på misslyckat emotionellt lärande. Brister i emotionell förmåga försvårar det intellektuella lärandet. Många barn…

Läs hela blogginlägget här: Emotionellt lärande måste in på skolschemat