Emotik, en förutsättning för övrigt lärande

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Gör Emotik till ett ämne i skolan De ökade ämneskunskaper skolan ger hjälper oss att förstå. Men de bilder som regelbundet förmedlas till oss visar att någonting mer behövs. Vi tycks behöva, någonting som det talas allt mer om, en livskompetens. Vi behöver ökad livskunskap. Livskunskap är enligt WHO ”en förmåga att på ett ändamålsenligt sätt möta och hantera vardagslivets olika krav och utmaningar”.Carl-Gerhard Gottfries och Sven-Olof Olsson har i boken ”Emotik – emotionellt lärande i skolan” förklarat varför skolan…

Läs hela blogginlägget här: Emotik, en förutsättning för övrigt lärande