Effektivisering oftast kvalitetsförsämring

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Tänk att många politiker inte vet vad effektivisering är. I kommunen och regionen talar man om effektivisering när man minskar en budget. Dock handlar ju den formen av åtgärder oftast om kvalitetsförsämring eller kvantitetsssänkning eller en kombination av dessa.Effektivisering innebär antingen ökad kvalitet och/eller ökad kvantitet med oförändrade insatser eller oförändrad eller ökad kvalietet/kvantitet med minskade insatser

Läs hela blogginlägget här: Effektivisering oftast kvalitetsförsämring