Domstolsutslag ger samer utan medlemsskap i sameby rätt att bedriva renskötsel

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Lycksele tingsrätt har funnit att de enskilda sydsamerna i målet har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva renskötsel inom Vapsten samebys område. Denna rätt har de gemensamt med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby. Vapstens lappby och enskilda sydsamer i lappbyn har gjort gällande bättre rätt än Vapsten sameby och dess nordsamiska medlemmar till renskötsel inom samebyns område. Tingsrätten menar däremot att det inte är klarlagt att nordsamerna kommit att utöva renskötsel inom Vapsten…

Läs hela blogginlägget här: Domstolsutslag ger samer utan medlemsskap i sameby rätt att bedriva renskötsel